Membraner

Her har du overblik over vore arbejdsområder inden for membraner.

Hos AUGUST OLSEN`S eftf. A/S. arbejder vi med mange forskellige produkter
indenfor plast/membraner.
Vi fremstiller f.eks. følgende membraner:
Kontrolleret Losseplads-bund, miljø-membran, afværgeforanstaltning m/RAC membran, membran som væg-beklædning, top-membraner, sø-anlæg, regnvandsbassiner, flyveaskedeponier, spildevandsbassiner, slambassiner og meget andet.